Region Örebo county Region Örebo county
Search

Cirka 117 miljoner till länets kulturinstitutioner

Published: 2024-02-08 15:45

Region Örebro län delar ut nästan 117 miljoner kronor till länets kulturaktörer inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen. Det är en ökning med drygt 3,5 miljoner kronor jämfört med förra året.

Länsteatern i Örebro

Länsteatern. Foto: Terése Classon Sundh

- Trots det mycket kärva ekonomiska läget har vi lyckats räkna upp anslaget till länets kulturinstitutioner. Det är viktigt dels för att institutionerna ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet, dels för att kunna stärka kulturområden i länet som är svaga, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Finansieringen inom kultursamverkansmodellen bygger på ett samarbete mellan Region Örebro län och staten. Av de totalt 116 962 000 kronorna är 48 945 000 kronor statliga och 68 017 000 kronor regionala.

Bland de aktörer som ryms inom kultursamverkan finns bland andra Länsmusiken Örebro, Stadra teater, Örebro läns museum och Örebro länsteater.

- När det gäller den sistnämnda, Örebro länsteater, har vi bedömt att det finns behov av ytterligare medel för att stärka dess ställning i länet så där har vi gjort en särskild satsning på 936 000 kronor vilket är glädjande, säger Jonas Sandström (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Den nu presenterade finansieringen har sin grund i den regionala kulturplanen där alla de utvalda aktörerna har utpekade mål och uppdrag.

- Alla de här aktörerna är viktiga för länets kulturella infrastruktur. De bidrar i stor utsträckning till att vi har ett rikt kulturliv i hela Örebro län, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Fakta: Så mycket får institutionerna (belopp i tusen kronor)

Länsteatern 40 191
Stadra teater 1 155
Länsmusiken 24 174
Opera på skäret 1 853
Arkivcentrum 4 442
Örebro länsmuseum 27 109
The Non-Existent Center 1 415
Total fördelning regional främjandeverksamhet 16 623

 

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 9, 2024