Logo for the website Logo for the website

Fall av apkoppor rapporterat i Sverige

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-05-20 13:25

En person i Sverige har bekräftats smittad med apkoppor (monkeypox). Sjukdomen är mycket ovanlig, men under våren har ett tiotal fall rapporterats in från Europa

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC verkar överföring av virus ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män när det gäller fall i Storbritannien.

Läs mer

Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige — Folkhälsomyndigheten 

Apkoppor, monkeypox — Smittskydd Region Örebro län

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 20, 2022