Logo for the website Logo for the website

Folkhälsomyndigheten har beslutat att erbjuda vaccination mot covid-19 från 16 års ålder

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-06-24 13:20

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 juni att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige.

Syftet med att sänka åldern är att skydda ungdomarna mot sjukdom och att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna för de som är 16-17 år kommer att inledas när de som är 18 år eller äldre har erbjudits vaccination. Det väntas kunna ske någon gång i augusti och i Region Örebro län är planeringen nu påbörjad.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats

  

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 28, 2021