Logo for the website Logo for the website

Folkhälsomyndigheten skärper prioritering av äldre vid vaccination

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-03-19 15:16

För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre. Dessutom rekommenderas en senareläggning av dos två.

  • Vaccintillgången är ännu begränsad och det är därför viktigt att ytterligare se över hur vaccinet används.
  • Den skärpta prioritetsordningen ska gynna äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död.
  • I beslutet finns också en förlängning av tidsintervallet mellan dos ett och två för att ge fler ett första skydd.

Läs nyheten på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021