Logo for the website Logo for the website

Fortsatt långa svarstider för covid-prover

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-14 15:51

Det är fortsatt mycket långa svarstider för många prover som tas för covid-19 i Örebro län. Det kan ta mer än tre dygn att få svar på sitt covid-test.

Orsaken till de långa svartiderna är problem hos Region Örebro läns underleverantör. Det är samma problem som regionen rapporterade om i början på veckan.

Laboratoriet på Universitetssjukhuset Örebro har bemannat upp under hela veckan och under kommande helg för att lindra konsekvenserna av detta.

- Vi vill understryka att det inte går att snabba på ett provsvar genom att kontakta 1177 eller vården på annat sätt och att det är viktigt att man följer de restriktioner som gäller i väntan på provsvar, säger Martin Sundqvist, överläkare på klinisk mikrobiologi, USÖ.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 14, 2022