Logo for the website Logo for the website

Fylstamottagningen flyttar tillfälligt till Norra Kungsvägen i Kumla

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2023-01-26 08:00

Under perioden 26 januari - 27 augusti 2023 kommer Fylstamottagningen tillfälligt bedrivas på Kungsvägsmottagningen på Norra Kungsvägen 10 i Kumla för att fortsatt hålla en god vårdkvalité och en bra arbetsmiljö. Jourvårdcentralen kommer att finnas kvar på Fylstamottagningen.

Bild på Kumla vårdcentra.

Genom att samlokalisera mottagningsverksamheten under våren och sommaren uppnår vård­centralen ett bättre resursutnyttjande av befintlig personal, ökad tillgänglighet genom ändrat arbetssätt, patientsäker vård och bättre arbetsmiljö för personalen.

För att fortsatt kunna behålla en god kvalité och en patientsäker vård för våra invånare samtidigt som vi värnar om arbetsmiljön för vår personal så har vi fatta beslut om samlokalisering, berättar Ylva Rosén, verksamhetschef för vårdcentralerna i södra länsdelen.

Under samlokaliseringen kommer det parallellt att ske ett rekryteringsarbete för att ytterligare stärka personalstyrkan vid vårdcentralerna.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 27, 2023