Logo for the website Logo for the website

Lägesbild corona – torsdag 9 december

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-12-08 15:16

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittläget, de nya nationella smittskyddsåtgärderna och om vaccinationerna. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

  • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
  • Eva Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccination
  • Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef
      

Did the content help you?

Last updated: Friday, December 10, 2021