Logo for the website Logo for the website

Nu kan du som tillhör riskgrupp vaccinera dig mot covid-19

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-05-04 15:00

Nu har vi öppnat upp för riskgrupper att boka tid för vaccination. Här kan du se vilka sjukdomar/tillstånd som räknas in i den gruppen.

Följande riskgrupper kan vaccinera sig nu:

  • Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck)
  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL, svår astma och som kontrolleras på sjukhusmottagning eller har uppsökt vården akut för astma under senaste året
  • Fetma med ett BMI över 40Nerv- eller muskelsjukdom som påverkar andningen
  • Flerfunktionshinder som innebär försämrad lungfunktion
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Downs syndrom

Boka tid för vaccination

Boka din tid via det digitala bokningssystemet >>

Tidsbokning på telefon: 019-602 80 00

Övriga grupper som kan vaccinera sig nu

På 1177.se kan du läsa vilka övriga grupper som kan vaccinera sig nu

  

  

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021