Logo for the website Logo for the website

Stort tack till dig som svarade på vårdcentralernas patientenkät!

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-02-01 16:17

Tusentals patienter i länet har svarat på frågor om sin vårdcentral. En majoritet är nöjda med upplevelsen av den vård de har fått. Men vi strävar efter att bli ännu bättre. Nu kommer vi arbeta hårt för att förbättra våra arbetsätt och utveckla den nära vården i framtiden.

Läs mer om undersökningen på:

 

Patientenkat.se

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av primärvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, February 1, 2022