Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nu undersöker vi hur patienter upplevt psykiatrin

Published: 2024-03-19 13:14

Under perioden 23 april-12 augusti undersöker vi hur patienterna upplevt sin kontakt med psykiatrin i Region Örebro län. Detta görs inom ramen för Nationell Patientenkät. En del av er som varit i kontakt med psykiatrin i Region Örebro län kommer därför att få frågan om att delta i Nationell Patientenkät.

Ung kvinna med vit tröja och långt hår. Blicken är riktad mot betraktaren. Till vänster om bilden finns en rubrik där det står Rätten att bli hörd ger kraft att förändra. onell patientenkät.

 

Patienternas synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får du möjlighet att berätta om och svara på frågor om dina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv.

Deltagarna blir slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen. Den som blir utvald får en förfrågan via sin inkorg hos 1177.se om att delta i Nationell Patientenkät. Detta förutsätter att man har ett konto hos 1177.se och att man tillåter att 1177.se skickar notiser. Om du inte har ett konto på 1177.se och har blivit utvald får du i stället en pappersenkät via posten. Enkäten finns översatt till flera språk. Dina svar är anonyma.

-Jag hoppas att så många som möjligt av er som får enkäten väljer att besvara den. Era svar är viktiga för oss i vårt arbete med att utveckla vår verksamhet. Det är mycket värdefullt att få in synpunkter från er som har mött oss i olika vårdsituationer, säger Karin Haster, områdeschef Område psykiatri.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 19, 2024