Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nya reserekommendationer införs med anledning av ny virusvariant

Published: 2021-11-29 15:13

För personer som reser till Sverige från länder i södra Afrika införs nu särskilda rekommendationer, utöver de reserekommendationer som redan finns.

Med anledning av den nya virusvarianten av covid-19 – omikron – som upptäckts i bland annat Sydafrika och Botswana inför nu Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika.

Rekommendationerna, som gäller från och med den 26 november, rör inresande till Sverige som under de senaste sju dagarna har vistats i något av följande länder:

  • Sydafrika
  • Botswana
  • Lesotho
  • Mocambique
  • Namibia
  • Eswatini (Swaziland)
  • Zimbabwe

Dessa resenärer ska, oavsett ålder, stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige. Vuxna och barn från förskoleklassåldern och uppåt ska testa sig snarast efter ankomsten och ytterligare en gång efter fem dagar, även om de är symtomfria. Rekommendationerna gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer och även personer som haft covid-19 senaste halvåret.

Sparsamt med information om nya virusvarianten

Den nya virusvarianten har fått namnet omikron. Eftersom den är nyupptäckt saknas ännu information om dess egenskaper. Detta följs nu noga på internationell nivå via Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) samt nationellt via Folkhälsomyndigheten. WHO har klassificerat varianten som en virusvariant av särskild betydelse då den har mutationer som skulle kunna leda till att vaccinet ger ett sämre skydd mot varianten, liksom ett sämre skydd efter genomgången infektion.

Hittills har inga fall av virusvarianten konstaterats i Sverige. Folkhälsomyndigheten övervakar kontinuerligt viruset genom helgenomsekvensering för att upptäcka nya varianter. Alla prover från utlandsresenärer som diagnosticerats med covid-19 sekvenseras. De nya rekommendationerna Folkhälsomyndigheten inför görs för att stärka skyddet mot nya virusvarianter ytterligare. Region Örebro län följer dessa rekommendationer.

Information om provtagning på 1177.se

 

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 29, 2021