Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nytt nyhetsbrev från hälso- och sjukvården

Published: 2024-04-18 15:00

Hälso- och sjukvården har under våren startat ett nytt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet Din hälsa kan du läsa om sådant som kan vara av intresse för dig i dina vårdkontakter som patient eller närstående.

Nyhetsbrevet skickas ut via mejl ett par gånger under vår och höst.  Informationen riktar sig till såväl äldre som till yngre.

Du kan ta del av nyhetsbrevet via denna länk, där du även kan anmäla om du vill börja prenumerera på det. 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 18, 2024