Region Örebo county Region Örebo county
Search

På måndag startar flytten till Skebäcks nya vårdcentral

Published: 2024-04-05 10:26

Sedan 2020 har den nya vårdcentralen i Skebäck växt fram – och nu är den klar. Under kommande två veckor kommer flytten från befintliga lokaler till de nya att pågå.

Skebäcks vårdcentral har länge varit trångbodd och haft tillfälliga lösningar med barackmoduler.

- Nya lokaler, anpassade för dagens arbetssätt och patientunderlag, är efterlängtade av både personal och patienter. Här kan vi möta våra patienters behov på ett bättre sätt, säger Lisa Josefsson, vårdcentralschef Skebäcks vårdcentral.

Nya Skebäcks VC-entre.jpg

För dig som patient

Under flyttveckorna, vecka 15-16, är både den gamla och nya vårdcentralen öppna. Flytten sker stegvis. Bemannade receptioner finns på båda vårdcentralerna, där patienter kan få hjälp med hänvisning.

- Vi arbetar för en så smidig flytt som möjligt. Som patient ska man inte tveka att söka vård om man behöver, säger Lisa Josefsson.

Samarbetsvinster

Den nya vårdcentralen utgör en del av ett helt nytt vårdkvarter i Skebäck. Intill bygger Örebro kommun ett nytt vård- och omsorgsboende. Delar av de nya lokalerna kommer samutnyttjas.

- De nya lokalerna gynnar samarbetet mellan Region Örebro län och Örebro kommun och skapar goda förutsättningar för ett väl samordnat omhändertagande av patienter med behov av hjälp från flera, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Investering för framtiden

- Beslutet att bygga den nya vårdcentralen togs för 10 år sedan och den färdigställs nu. En nödvändig investering för att få ändamålsenliga lokaler för att säkerställa en vårdcentral som är rustad för framtiden, för personalen och med förhoppning att den kommer till stor glädje även för invånarna, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 5, 2024