Logo for the website Logo for the website

Från och med 15 januari förändras vissa patientavgifter inom hälso- och sjukvården

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-01-15 00:15

De största förändringarna är att högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor, och att slutenvårdsavgiften per dygn höjs från 100 kronor till 110 kronor.

Patienter i väntrum.

Avgiften tas bort för det som kallas mellanliggande provtagning, det vill säga ett prov som tas utan samband med besök. Avgiften för HPV-vaccinering i samband med screening mot livmoderhalscancer för kvinnor födda 1996-1998 tas också bort.

Aktuella patientavgifter på 1177.se

De nya avgifterna gäller från och med 15 januari 2022. På sidan om patientavgifter i Region Örebro län på 1177.se kan du alltid ta del av de gällande patientavgifterna.

Did the content help you?

Last updated: Saturday, January 15, 2022