Region Örebo county Region Örebo county
Search

Pris för framstående forskningskommunikation

Published: 2024-02-21 10:25

Forskare Mats Eriksson fick i helgen ta emot pris för sin forskningskommunikation om smärta hos barn. Under högtidliga former uppmärksammades han på Örebro universitets årliga akademiska högtid. ”Det känns väldigt bra att många års arbete med att sprida kunskap om små barns smärta uppmärksammas på detta sätt”, säger en glad pristagare.

Akademiska årshögtiden, foto: Kicki Nilsson, ICON

Mats Eriksson prisas av rektor Johan Schnürer. Foto: Kicki Nilsson, ICON.

Örebro universitet och The Hamrin Foundation delade för andra året ut priset för framstående forskningskommunikation. Mats Eriksson tilldelades det interna priset på 50 000 kronor som går till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet. Han är professor i omvårdnadsvetenskap och specialistsjuksköterska i intensivvård på neonatalavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro. 

– Det var nog många delar som bidrog till att jag fick priset men rent konkret handlade nomineringen om Lilla Barnsmärtguiden som är en webbsida och app där föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal kan få råd hur de minskar smärtan vid vaccinationer och andra injektioner till barn 0–6 år, berättar han.

Mats Eriksson har forskat sedan han antogs som doktorand för 27 år sedan. Den röda tråden har alltid varit smärtlindring hos barn. Hans forskningsarbete har fått uppmärksamhet även internationellt och han har varit med och tagit fram riktlinjer om bland annat vård av för tidigt födda.

– Mitt favoritämne är smärta hos nyfödda och för tidigt födda barn där jag studerat olika metoder att minska smärtan, hur vi kan bedöma om och hur ont barnen har och om sjukvården gör vad den borde för att minimera smärta. Just nu jobbar vi i forskargruppen mycket med att se hur föräldrar kan involveras i smärtlindringen.

Han poängterar att forskning inte är ett ensamarbete och lyfter forskargruppen PEARL – Pain in Early Life som tillsammans gör ett viktigt och roligt arbete.

Viktigt att allmänheten får veta forskningsresultat

En betydelsefull del i forskningsarbetet är att kommuniceras ut resultaten till allmänheten. Svårigheten kan vara att tillgängliggöra studien på ett sätt så att man inte behöver ha medicinsk bakgrund för att förstå.

– Det är jätteviktigt att kommunicera ut sin forskning. Samhället och andra finansiärer satsar mycket pengar på att forskarna ska hitta bättre metoder. Då måste vi se till att kunskapen om målgruppen når ut till dem det gäller. I mitt fall föräldrar och personal som jobbar med barn.

Juryns motivering:

”Ingen vill att små barn ska behöva skrika av smärta i vårdsituationer. Professor Mats Eriksson har under många år forskat om smärta hos barn och tillgängliggjort resultaten som konkreta råd för sjukvården. Detta har fått mycket stort genomslag och stor betydelse för att lindra smärta hos barn vid undersökningar och vård. Med passion för han framgångsrikt det lilla barnets talan.”

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 28, 2024