Logo for the website Logo for the website

Program för att locka fler resenärer till resor med buss och tåg

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-06-23 15:42

År 2030 ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken inom Örebro län ökat. Det är målet som siktas mot i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för åren 2022-2030 som samhällsbyggnadsnämnden skickar ut på remiss.

Trafikförsörjningsprogrammet syftar till att alla ska kunna resa med någon form av kollektivtrafik, att nöjdheten med den senaste resan ska vara på topp och att fordonens negativa påverkan på hälsan och miljön är så liten som möjligt.

Programmet skickas ut på remiss till bland annat länets kommuner, angränsande regioner, myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Där finns också de insatser som väntas krävas för att nå målsättningen om fler kollektiva resor

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, June 23, 2021