Logo for the website Logo for the website

Regionen deltar i nationellt kvalitetsregister för SARS-CoV-2

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-10-11 09:33

Deltagande i registret innebär att patientuppgifter registreras i registret i syfte att utveckla och säkra vårdens kvalitet vid SARS-CoV-2 (Covid19).

Uppgifterna i Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) används för att jämföra kvaliteten mellan olika vårdenheter och vårdgivare inom landet samt för att säkerställa att testning och vård är optimal och uppvisar tillräckligt hög kvalitet. Kvalitetsregistret bidrar därmed till ny kunskap om hur vi ska behandla sjukdomen och ju fler patienter som finns med, desto säkrare blir resultaten.

Deltagandet är frivilligt

Deltagandet i kvalitetsregistret är dock frivilligt och påverkar inte vården som ges. Var och en kan därför när som helst tacka nej till att information om hen behandlas i registret. 

Den som inte vill vara med tar kontakt med den vårdenhet hen har varit i kontakt med. Det går också att kontakta kvalitetsregistret direkt. 

Läs mer om registret och vad det innebär för dig som patient:

Besök hemsidan för Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19). 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 11, 2022