Region Örebo county Region Örebo county
Search

Så bra blir det när vi ställt om

Published: 2024-02-15 15:11

Katja Hagström vill förmedla en positiv bild av omställningen till ett hållbart samhälle. Efter en genomgång av aktuella rapporter om klimatförändringarna får vi följa med till Katjas 75-årsdag när hon tittar tillbaka på sitt liv. Tacksamhet är ordet hon sätter överst.

I dag matas vi med dystra bilder om framtiden. Det är krig och naturkatastrofer och människor som har det bättre men mår sämre. Men det finns andra bilder. Katja Hagström är utvecklingsledare på Energikontoret, Region Örebro län, och jobbar med frågor kopplat till klimatomställningen. Här hör vi henne tala om hur bra vår framtid kan se ut 2050 när vi har nått klimatmålen.

Jag känner mig så tacksam att världen lyckades ställde om. När jag tänker tillbaka så känns det lite som att livet har gått i en cirkel. Mitt liv nu är mer som när jag växte upp på 70-talet och det glada 80-talet än det var på början av 2000-talet. Det är kanske så att vi kommer se tillbaka på början av 2000-talet som ett undantag. Det var ju ända bara en kort tid i människans historia. Och det blev inte katastrof att ställa om det blev bara annorlunda. Och annorlunda kan också vara jättebra!

Katja Hagströms tillbakablick från 2050

 

Inspelning från kunskapsfrukost

26 januari 2024 medverkade Katja Hagström på kunskapsfrukost som sändes från Regional utvecklings studio.

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 19, 2024