Region Örebo county Region Örebo county
Search

Snart får rekommenderade grupper en vårdos vaccin mot covid-19

Published: 2024-03-19 10:27

Personer 80 år och äldre samt personer 65 år och äldre som har dagliga omsorgsinsatser från exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller som bor på SÄBO/korttidsboende rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Vaccinationerna erbjuds under april.

 

GettyImages-838425424.jpg

Äldre och sköra personer behöver fylla på vaccinskyddet mot covid-19 två gånger per år enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, en gång under hösten och en gång på våren, för att ha ett gott skydd.

Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen framhåller att vaccination fortsatt är det bästa sättet att skydda sig mot svår sjukdom och i värsta fall död för äldre och sköra personer.

Den som är vaccinerad kan ändå bli sjuk, men har då oftast lägre risk att behöva vård på sjukhus än om personen inte vore vaccinerad förklarar Gunlög Rasmussen.

Personer som både vaccinerats under hösten 2023 och fått bekräftat att de haft covid-19 efter den 1 oktober har dock ett gott skydd och kan avstå sin rekommenderade vårdos.

För enskilda individer som inte tillhör de rekommenderade grupperna, men som till exempel har kraftigt nedsatt immunförsvar, kan det också finnas skäl att vaccineras i vår. I dessa fall ordineras vaccin av behandlande läkare.

Vårdosen ges till rekommenderade grupper under april

Vaccination sker liksom tidigare på länets vaccinationsmottagningar och på de flesta vårdcentraler. Boende på SÄBO och korttidsboende får sitt vaccin på boendet.

För de rekommenderade grupperna är påfyllnadsdosen kostnadsfri.

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av vårrekommendationen 

Personer mellan 65 -79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas vaccination en gång per år.

De kan vara trygga med att de fortfarande har ett gott skydd av den senaste höstdosen och behöver därför inte vårdosen säger Gunlög Rasmussen.

Personer med tillstånd som medför ökad risk för svår covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, men som inte omfattas av rekommendationer i vår kommer att rekommenderas en vaccinationsdos i höst.

De rekommenderade grupperna för en vårdos vaccin mot covid-19

  • Personer som är 80 år eller äldre
  • Personer som är 65 år eller äldre och har dagliga omsorgsinsatser från exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller som bor på SÄBO/korttidsboende


Rekommendationerna gäller från det år en person fyller 80 respektive 65 år.

Observera att personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning,
trygghetslarm eller leverans av matlådor, inte ingår i målgruppen för
rekommendation.

Så bokar du en tid för vaccination

Boka tid själv via www.1177.se 
Ring Region Örebro läns Kontaktcenter på telefon 019-602 80 00             

 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 19, 2024