Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stark uppmaning till rekommenderade grupper att ta sin vårdos mot covid-19

Published: 2024-04-18 15:44

Under april pågår vårens vaccinationsinsats mot covid-19. Fler i rekommenderade grupper behöver vaccinera sig för att ha ett starkt skydd, vilket minskar risken att bli svårt sjuk i covid-19 och behöva sjukhusvård om smittspridningen ökar under sommaren och början av hösten. Därför gör Region Örebro län det nu enklare att vaccinera sig.

Vaccination av äldre på medicinmottagningen i Karlskoga

För att skydda sig mot smitta i höst är det viktigt att rekommenderade grupper tar vårdosen mot covid-19.

Alla personer som är 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre som har dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid‐19 under våren 2024, även om man vaccinerat sig under hösten. Dessa grupper erbjuds gratis vaccination.

- Hittills har bara 36% av personer som är äldre än 80 år vaccinerat sig i länet. Det är för få. Jag förstår om det inte känns lika angeläget just nu när smittläget är lågt, men i perioder med ökad smittspridning orsakar covid-19 fortsatt allvarlig sjukdom, och kan i värsta fall leda till döden. Därför är det viktigt att de grupper som behöver två doser vaccin per år för att ha ett starkt skydd kommer och vaccinerar sig, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare Region Örebro län.

Nyttan med vårdosen

Risken att bli svårt sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder, samtidigt som vaccinationsskyddet avtar snabbare hos äldre. Personer över 65 år med behov av daglig omsorg har också en ökad risk för svår sjukdom.

- De som tog vårdosen förra året, visade sig ha en lägre risk att behöva sjukhusvård för covid-19 när smittspridningen ökade under hösten. Även om smittspridning är låg just nu, är det nödvändigt med vårdosen för att dessa grupper ska ha ett jämnt och varaktigt skydd, säger Gunlög Rasmussen.

Regionen påminner via sms och öppnar drop-in

Vårens vaccinationsinsats pågår företrädesvis under april månad. Nu skickas en ny sms-påminnelse ut till alla personer i länet som är äldre än 80 år och som ännu inte tagit vårdosen eller bokat tid. Vaccinationsmottagningarna i Örebro och Karlskoga erbjuder nu också drop-in under ordinarie öppettider i april månad.

Boka tid via telefon eller 1177.se

Det går också att boka en tid för vaccination på vaccinationsmottagningarna och på de flesta av länets vårdcentraler. Du bokar tid via 1177.se, du behöver inte logga in för att boka tid, eller genom att ringa 019-620 80 00 vardagar under dagtid.

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 22, 2024