Region Örebo county Region Örebo county
Search

Uppdatering om vaccination mot RS-virus för äldre

Published: 2023-09-29 12:00

Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en rekommendation om vaccination mot RS-virus (respiratoriskt syncytievirus) som omfattar personer 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten utgör ett första steg. Det är sedan regionerna som fattar beslut om vaccination ska införas.

Före implementering behövs en hälsoekonomisk analys av vaccinationen, vilket ännu inte hunnit göras nationellt. Vaccinet är inte heller upphandlat.

Någon vaccination i Region Örebro läns regi är därför ännu inte aktuell.

Under 2023 har två nya vaccin mot RS-virus godkänts för personer från 60 år och tills vidare kan invånare vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid de privata vaccinationsmottagningar som erbjuder vaccinet.

Frågor och svar om RS-virus och vaccination av vuxna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida som du hittar här. 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 3, 2023