Logo for the website Logo for the website

Vad gäller för dig som är vaccinerad mot covid-19?

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-04-21 13:46

Här kan du läsa vad som gäller för dig som har vaccinerats mot covid-19.

Tre veckor efter första vaccindosen har kroppen utvecklat ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Det innebär att du kan:

  • Träffa anhöriga/dina närmaste vänner även inomhus om alla är helt friska.
  • Röra dig lite friare i samhället. Du kan till exempel känna dig trygg när du handlar mat eller uträttar personliga ärenden.
  • I övrigt ska du fortsätta följa de råd och rekommendationer som gäller i samhället i övrigt för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Det finns därför en liten risk att du kan få covid-19 även om du är vaccinerad. Vi vet ännu inte om en vaccinerad person kan sprida viruset vidare till andra utan att själv bli sjuk.
  • Fortsätt stanna hemma och testa dig när du är sjuk, tvätta händerna, håll avstånd till andra och se till att du inte bidrar till att trängsel uppstår i offentliga miljöer.

 

 

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021