Region Örebo county Region Örebo county
Search

Världshörseldag den 3 mars - hörselvård till alla!

Published: 2023-03-02 10:01

Varje år firas Världshörseldagen den 3 mars. Initiativtagare är Världshälsoorganisationen, WHO, och årets tema är hörselvård till alla. För att uppmärksamma dagen bjuder Region Örebro län och Örebro universitet in till föreläsningar i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro.

Familj utomhus. Region Örebro län

Uppskattningsvis finns det 1,5 miljoner vuxna med hörselnedsättning i Sverige. Foto: GettyImages.

Det årliga temat har alltid ett globalt perspektiv men årets tema passar väldigt bra även till vår situation, såväl i vår region som i hela Sverige, berättar en av initiativtagarna bakom eventet, Elina Mäki-Torkko, professor vid Örebro universitet och enhetschef för Audiologiskt forskningscentrum.  

– Det är väl känt att hörselsvårigheter ökar när vi blir äldre och att vi har en åldrande population. Vi har också mer och mer evidens för att god hörselhälsa gynnar allmän hälsa. Vi behöver hela tiden utveckla hörselvård för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp till alla som har hörselsvårigheter. Det här är en folkhälsofråga, säger Elina Mäki-Torkko.

Hörselinstruktörens och hörselombudets betydelsefulla arbete

– Med tanke på årets tema som lyfter primärvårdens betydelse för att kunna erbjuda hörselvård till alla har vi valt att lyfta det arbetet som hörselinstruktörer och hörselombud gör, alltså lyfta blicken och fokusera på arbetet utanför hörselmottagningarna. En annan del i  vårt program lyfter vikten av att arbeta evidensbaserat vilket gör att vi presenterar en del av den forskning som pågår i Örebro, säger hon.

För att kunna erbjuda högkvalitativ hörselvård behövs utbildad personal och det kommer att vara information om audionomutbildning eftersom deras yrkeskunskap är viktig för bra hörselvård.

– Region Örebro län och Örebro universitet har ett nära samarbete avseende undervisning och forskning. Vi tänker att den här dagen ska uppmärksammas årligen framöver med ett återkommande event.

1,5 miljoner vuxna har hörselnedsättning

Uppskattningsvis finns det 1,5 miljoner vuxna med hörselnedsättning i Sverige, det vill säga närmare en femtedel av befolkningen. Detta tillsammans med kända allvarliga konsekvenser som kan drabba personer med hörselnedsättning gör det till en viktig folkhälsofråga.

– Vi alla träffar personer med hörselsvårigheter i olika situationer. Genom att sprida kunskap om svårigheter och möjligheter kan vi öka kunskapen brett i samhället. Det behövs för att kunna erbjuda hörselvård till alla. Jag hoppas många kommer och lyssnar på fredag, avslutar Elina Mäki-Torkko.

Porträttfoto: Elin Abelson

Familj

Information om eventet

Tid: kl 14.00-16.00
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro
Det är öppet för allmänheten och ingen anmälan behövs.
Skriv- och teckenspråkstolkning kommer finnas.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 2, 2023