Logo for the website Logo for the website

Webbinarium om solel och varsamhetskrav

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-09-17 16:44

Projektet Solel och varsamhetskrav höll den 15 september ett webbinarium om hur solceller kan kombineras med bevarandevärden i bebyggelsen.

Får i en fårhage med en solelsanläggning på marken.

 

Se webbinariet här (inspelningen finns kvar till den 29 september 2021).

 

Ur programmet: 

Jakob Ursing, Addsolar: Röda integrerade solceller i Malmö och varför integrerade solceller utnyttjar solelpotentialen bäst på ­kulturskyddade takytor.

Jennifer Welin, Örebro kommun: Bygglovsprocessens regler och lagar samt alternativa lösningar för solel på byggnader där en installation inte är lämplig.

Ingrid Westman, Friendly Building: Hur man anpassar arkitek­turen till solceller.

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 27, 2021