Region Örebo county Region Örebo county
Search

PTP-psykolog

PTP är en ettårig tjänstgöring som du genomför efter psykologexamen för att kunna ansöka om legitimation som psykolog. Välkommen att göra din PTP hos oss i Region Örebro län!

Region Örebro län strävar efter att erbjuda attraktiva PTP-tjänster med hög kvalitet på såväl innehåll som handledning. Vi ser din första praktiska tjänstgöring som psykolog som ett viktigt år då du påbörjar utvecklingen av din yrkesidentitet som psykolog.

Det här erbjuder vi

Vi utlyser 10 PTP-tjänster per år uppdelat lika på två rekryteringsomgångar. Ytterligare ett tiotal tjänster brukar utlysas under året när utrymme finns i verksamheterna. Vi erbjuder PTP-tjänster inom en rad olika verksamheter som till exempel närsjukvård, psykiatri, habilitering, rehabiliteringsmedicin och geriatrik.

Under en PTP-tjänstgöring hos oss får du en utsedd handledare och dessutom stöd av en studierektor för PTP-psykologer. Handledaren utformar tillsammans med dig din individuella tjänstgöringsplan och handleder dig regelbundet under året. Du garanteras möjlighet att delta i ett välutvecklat utbildningsprogram och det finns även möjlighet att planera in tid för forskning om du har intresse och pågående projekt.

Tillsammans med andra PTP-psykologer i regionen deltar du i regelbundna utbildningsaktiviteter i form av seminarier och studiebesök inom regionens verksamheter. Utbildningstillfällena ger samtidigt goda möjligheter till social gemenskap.

Så söker du

PTP-tjänster annonseras huvudsakligen under november respektive april varje år och tillträde brukar vara den 1 september respektive den 1 mars.

Du ansöker via Lediga jobb.

För att vara behörig att söka en PTP-tjänst krävs att du har en godkänd svensk psykologexamen.

Vår rekryteringsenhet ansvarar för tillsättningen av tjänsterna tillsammans med chef från den aktuella verksamheten. Det är i första hand verksamhetschef som avgör vem som erbjuds tjänsten.

Utbildad utomlands?

Är du psykolog med en utländsk psykologexamen ska du vända dig till Socialstyrelsen för att få din utbildning prövad. 

Läs mer under Utbildad utomlands. 

Contacts

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, October 12, 2022