Region Örebo county Region Örebo county
Search

ST-läkare

Region Örebro län erbjuder ett brett utbud av specialistutbildning för läkare inom ramen för såväl universitetssjukhus och länsdelssjukhus som psykiatri och primärvård.. Länets hälso- och sjukvård är under stark utveckling inom såväl klinisk kompetens som forskning och läkarutbildning. Här får du en möjlighet att vara delaktig i vårdarbete av hög kvalitet samtidigt som du själv specialistutbildar dig inom ditt område.

I Region Örebro län arbetar för närvarande cirka320 ST-läkare inom sjukhusbundna specialiteter, psykiatri och primärvård.

Vi erbjuder

Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet på våra ST-utbildningar och genomför regelbundet både interna och externa granskningar av utbildningens kvalitet och förutsättningar. Du får ett individuellt utformat utbildningsprogram som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Vi erbjuder även ett kursprogram som täcker specialitetsövergripande delmål (a- och b-delmål) för våra ST-läkare.

Vi erbjuder också alla våra ST-läkare och deras huvudhandledare ett gemensamt startseminarium där ni får information, tid för att lära känna varandra och stöd i att formulera ditt utbildningsprogram.  

Vi strävar efter att du ska möta handledare som är väl förberedda för sin uppgift. Regionen har därför satsat på utveckling av handledarutbildningar och stödfunktioner för kliniska handledare, studierektorer och chefer.

Så söker du

Sök lediga tjänster under lediga jobb.

Du kan också kontakta våra läkarrekryterare och skicka in din ansökan till dem. 

Våra områden

Sjukhusbunden somatisk vård bedrivs på länets tre sjukhus, ett universitetssjukhus beläget i Örebro och två länsdelssjukhus belägna i Lindesberg respektive Karlskoga. Flertalet specialiteteter finns inom länsövergripande verksamheter vilket innebär goda möjligheter för ST-läkare att få tillgång till både bredd och spets under sin utbildning.

 

Söka ST-tjänst

Är du intresserad av att söka ST-tjänst i en av våra verksamheter kan du kontakta verksamhetschef direkt eller våra läkarrekryterare.

Här hittar du kontaktuppgifter för våra verksamheter.

Kontakt

Rekryterare

Fredrik Nilsson

Övergripande ST-studierektor

Torbjörn Södergren

Som ST-läkare i allmänmedicin har du stora möjligheter att få en ST-tjänst i hela vårt län. Du kan välja att arbeta i glesbygd på en liten vårdcentral eller på en större vårdcentral i storstad, arbeta med länsdelssjukhus i Lindesberg eller Karlskoga eller på Universitetssjukhuset Örebro.

Primärvården strävar efter att hålla en hög kvalitet på din ST-utbildning. Det finns ett gemensamt kursprogram för kompetenserna kommunikation, ledarskap, vetenskap- och kvalitetsarbete. Seminarier planerar du tillsammans med ST-kollegor och övergripande studierektor. Du deltager i FQ-grupp fyra timmar per månad. Två övergripande studierektorer hjälper dig under din ST-utbildning. 

Söka ST-tjänst

Är du intresserad av att söka ST-tjänst i Region Örebro? Välkommen att kontakta någon av oss:

Rekryteringsansvarig, Område nära vård

Magnus Borglund

ST-studierektor

Maria Nyström

Distriktsläkare

ST-studierektor

Hanne Carlsson

Distriktsläkare

Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig som ST-läkare inom psykiatri:

 • Ett arbete i team med många professioner och kompetenser.
 • Goda möjligheter för utbildning och fortbildning och en mycket positiv syn på om du själv vill pröva dina vingar genom att under handledning utbilda eller handleda till exempel studenter eller AT-läkare.
 • Ett brett spektrum med olika subspecialiseringar och inriktningar. Vi har enheter och kliniker som inriktar sig särskilt på affektiva sjukdomar, psykoser, beroendesjukdomar, rättspsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri (som är en egen specialitet), akutpsykiatri. Dessutom har vi allmänpsykiatriska enheter som har samlat på sig speciella kunskaper om så kallade neuropsykiatriska tillstånd och ECT.
 • Engagerade och spännande kollegor, som också går sin ST,
  intresserade specialister med olika profiler, med ofta uttalat undervisningsintresse.
 • Ett regionövergripande kurspaket i samarbete med de andra specialiteterna som täcker allmänna kompetenskrav.

Krav för att söka specialisttjänstgöring inom psykiatrin

 • Svensk läkarlegitimation.
 • Genomgången AT eller på annat sätt erfarenheter inom svensk sjukvård.
 • Beredskap för att engagera dig i ditt arbete och dina patienter.
 • Intresse för psykiatri.
 • Språkkunskaper i svenska som motsvarar europarådets nivå C1. 

Har du inte språkkunskaper i svenska som motsvarar kraven, läs mer om hur vi kan hjälpa dig under Utbildad utomlands.

Två utbildningar

Inom psykiatrin kan vi erbjuda två utbildningar, specialist för psykiatri och specialist för barn- och ungdomspsykiatri.

Sök ST-tjänst

Bifoga följande i din ansökan:

 • Ditt examensbevis (ska vara översatt om det inte är på svenska, engelska eller tyska)
 • Din svenska legitimation.
 • CV med fullständigt personnummer och referenser
 • Personligt brev.
 • Intyg för de tjänstgöringar inom psykiatrin eller vården som du nämner i din CV.
 • Om du inte har svenska som modersmål eller gått din utbildning i Sverige ska du skicka med ett intyg på att du har språkkunskaper i svenska som motsvarar nivå C1.
 • Belägg för kunskaper i engelska på nivå B1.

Vi begär utdrag ur både brotts- och misstankeregistret och från Socialstyrelsens register. 

Kontakt 

Rekryterare

Fredrik Nilsson

ST-studierektor

Athanasios Tournavitis

Överläkare beroendecentrum

Utbildad utomlands?

Är du läkare med en utländsk examen ska du vända dig till Socialstyrelsen för att få din utbildning prövad. 

Läs mer under Utbildad utomlands.

Utbildningsinnehåll under ST

Samlat utbildningsinnehåll för dig som gör ST eller handleder en ST-läkare finns på Vårdgivarwebben.

Gå till ST på Vårdgivarwebben.

Contacts

Övergripande ST-studierektor

Torbjörn Södergren

Rekryterare

Fredrik Nilsson

Did the content help you?

Last updated: Friday, August 19, 2022