Region Örebo county Region Örebo county
Search

Specialistsjuksköterska

Vi erbjuder våra anställda sjuksköterskor en betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Du får lön under hela utbildningen och anställning direkt när du är klar.

USÖ, IVA, Sjuksköterska, H-huset

Många utbildningsplatser och generösa villkor gör Region Örebro läns specialistutbildningar till några av de mest förmånliga i landet. Vi betalar sjuksköterskornas specialistutbildning för att trygga kompetensförsörjningen och på så sätt säkerställa patientsäkerheten. Vi är också mån om en god karriär- och kompetensutveckling för våra sjuksköterskor. Vi tycker inte att det ska vara en ekonomisk fråga att specialisera sig.

Förmåner under utbildningen

 • Du behåller din grundlön (månadslön motsvarande heltidsarbete) under samtliga utbildningsterminer.
 • Du får placering hos den klinik där du kommer att jobba efter slutförd utbildning.
 • Du får anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal, vilket bland annat innebär att din lön är pensionsgrundande, du ingår i den årliga löneöversynen och tjänar in semester precis som vid arbete.

Efter utbildningen

Under utbildningstiden har du en placering hos den klinik där du kommer att jobba efter slutförd utbildning. Efter genomförd och godkänd specialistutbildning får du anställning som specialistsjuksköterska på den klinik där du haft din placering under utbildningen. I samband med detta får du en översyn av din lön.

Krav för att kunna söka

För att söka utbildningstjänst hos oss måste du ha en tillsvidareanställning med månadslön från Region Örebro län och ha varit anställd som sjuksköterska i minst 12 månader i direkt anslutning till utbildningsperioden.

Utbildningstjänsterna utlyses på Region Örebro läns intranät två gånger per år.

Utbildningsplatser och inriktningar

I slutet av varje år inventerar varje klinik/verksamhet inom Region Örebro län sitt framtida behov av specialistkompetens. Med inventeringen som underlag fattar ledningsgruppen för hälso- och sjukvården beslut om hur många utbildningsplatser som ska erbjudas inom respektive specialitet kommande år.

Exempel på inriktningar där utbildningsplatser förekommer är:

 • Barn och ungdom
 • Ögon
 • Anestesi
 • IVA 
 • Barnmorska
 • Operation 
 • Psykiatri
 • Distriktsjuksköterska
 • Onkologi/strålning

Här finns utbildningarna

Vi genomför specialistutbildningarna i samarbete med:

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 30, 2023