Region Örebo county Region Örebo county
Search

Barns utsatthet på nätet

Barnahus i Örebro län bjuder tillsammans med Välfärd och folkhälsa in till en föreläsning om barns utsatthet på nätet. Syftet är att få kunskap om olika typer av utsatthet och hur man kan hjälpa barn som är utsatta och vad vi kan göra för att de som utsätter andra barn ska upphöra med det.

Tue 28 May 2024
08:30 - 12:00
Deadline -
Sat 11 May 2024
Bohmansonsalen, USÖ

Föreläsare är Nelly Corneteg, jurist och Lina Hasselberg, rådgivare på ECPAT som utifrån tre av ECPATs senaste rapporter berättar om den utsatthet barn möter och vad vi vuxna behöver göra.

Föreläsningen inleds med en generell del om barns utsatthet för sexualbrott för att sedan djupdyka i ämnena exposekonton och sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte, och avslutas med konkreta tips och råd till vuxna.

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga och förhindra sexuell exploatering av barn på och utanför nätet.

Från polisen i Bergslagen, ISÖB (internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn), föreläser Lottie Hedenborg om barnens egna utsagor, läget i vårt län och polisens material Delbart för barn och unga

Målgrupp

Socialtjänstens barn- och unga-enheter, både myndighet och utförare, elevhälsan, lärare och andra intresserade inom skolan, hälso- och sjukvårdens enheter som möter barn och unga.

Kostnad

350 kr inkl fika.

Anmälan senast

11 maj 2024

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Mobil barn