Logo for the website Logo for the website

Hur hanterar du som chef förekomsten av alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen?

Merparten av dem som har alkohol- och/eller drogproblem finns på landets arbetsplatser. Drygt 10% av befolkningen uppskattas ha en riskabelt hög alkoholkonsumtion samtidigt som ungefär 3% har använt sig av illegala droger. Detta skapar negativa effekter för arbetsmiljön och ger minskad produktion. Utmaningen är att hitta metoder som möjliggör tidiga interventioner som förhindrar omfattande alkohol- och drogproblem och dess konsekvenser.

Wed 08 Jun 2022
08:30 - 09:15
Wed 01 Jun 2022
Digitalt

Under detta webbinarium kommer vi titta på hur vanligt förekommande det är med alkohol- och drogproblem, hur stor grupp det är som befinner sig i ett riskbruk samt vad det finns för hälso- och olycksrisker.

Vi kommer även prata om:

  • varför det är viktigt att jobba med dessa frågor
  • hur du kan ta upp ämnet om alkohol och droger med en medarbetare som du misstänker har ett substansmissbruk
  • vilken hjälp och vilket stöd Regionhälsan kan erbjuda.

Deltagande

  • Plats: Digitalt
    Länk och instruktion om hur du deltar skickas via e-post innan föreläsningen.
  • Avgift: Kostnadsfri
  • Målgrupp: Chefer inom Region Örebro län och kommunerna: Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro
  • Sista anmälan: 1 juni

Anmälan

Genom att klicka på knappen ”Anmäl dig” högre upp på denna sida kommer du till Region Örebro läns utbildningsportal. Du som jobbar inom Region Örebro län klickar på regionloggan till vänster. Du som jobbar inom kommun klickar på bank-id-loggan till höger och loggar in med bank-id.

Frågor