Region Örebo county Region Örebo county
Search

Barn och unga som utsätter och som utsätts för sexuella övergrepp - seminarium om ösft

Behandlingsmetoden övergreppsspecifik färdighetsträning (Ösft) är utarbetad genom 25 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga med utmanande sexuella beteenden. Behandlingsmetoden vilar på en grund i Kognitiv beteendeterapi KBT, Traumamedveten omsorg TMO och Dialektisk beteendeteori DBT. Målgruppen för insatsen är ungdomar som har skattats ha risk för återfall i sexuella övergrepp och barn som utsatts för detta.

Tue 10 Sep - Fri 13 Sep 2024
13:00 - 16:00
Deadline -
Wed 19 Jun 2024
Immanuelskyrkan, Örebro

Innehåll

  • genomgång av behandlingskomponenter kopplade till högriskfaktorer i Erasor
  • färdighetsträning
  • genomgång av bemötande av barn som utsatts för sexuella övergrepp
  • utvärdering av behandlings-framgång/motgång

Balansgruppen
Balans är ett behandlingsteam som under många år arbetat med unga som har sexuella beteendeproblem, eventuellt har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller trauma, både i öppenvård och på HVB-hem.

Arbetet i Balans bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att säkerställa kvaliteten i arbetet ingår Balans i professionella nätverk samt forsknings- och metodgrupper med fokus på målgruppen.

Utbildare
Socionom Annika Wassberg och Mari Elfving från Balansgruppen.

Målgrupp

Personal inom socialtjänsterna i Örebro län, på BUP, MPO och barn- och ungdomshabilitering, som ska ge samtalsbehandling till barn och unga som utsätter andra eller har utsatts för sexuella övergrepp, samt deras arbetsledare.

Genomgången föreläsning om Erasor 9-10 september är förutsättning för att kunna delta.

Datum och tid

10 sept kl 13.00-17.00, 11-12 sept kl 09.00-17.00 samt 13 sept kl 09.00-16.00

Kostnad

3900 kr, Länsstyrelsen subventionerar utbildningen. Fika och lunch ingår.

Kontakt

Liten pojke