Logo for the website Logo for the website

Belasta rätt - friskare arbetsplatser i skolan årskurs 7-9

I skolan är det viktigt att rektorer och skyddsombud tillsammans arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Under webbinariet berättar ergonomer från Regionhälsan om hur ni kan minska belastning på rösten och risken för stressrelaterade belastningsskador samt få en god ljudmiljö.

Mon 14 Nov 2022
08:30 - 09:30
Mon 07 Nov 2022
Digital utbildning
Add to my calendar

Detta tillfälle är inställt.

Ni kommer få exempel på:

ergonomiska riskbedömningsmetoder och vikten av återhämtning.
hur ni tillsammans skapar tydligt mål och syfte med arbetsmiljöarbetet för att minska risk för ohälsa och belastningsskador.
Ni kommer även få möjlighet att diskutera i grupp om eventuella risker på er arbetsplats, utbyta erfaranheter och ge varandra tips på lösningar som ni genomfört i era verksamheter.

Deltagande

  • Plats: Digitalt
    Länk och instruktion om hur du deltar skickas via e-post innan föreläsningen.
  • Målgrupp: Rektorer och skyddsombud för årskurs 7-9 i Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro kommun
  • Avgift: Avräknas med 1 timme per deltagare, enligt avtal med Regionhälsan
  • Sista anmälningsdag: 7 november 2022.

Frågor