Logo for the website Logo for the website

Brukarundersökningar SKR

SKR har under flera år erbjudit kommunernas socialtjänster att delta i brukarundersökningar, som en del i kvalitetssäkring av den egna verksamheten och som ett sätt för brukarna att göra sin röst hörd om insatsen. Brukarundersökningarna finns för följande områden: funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt placerade barn och unga.

Wed 08 Sep 2021
15:00 - 17:00
Wed 25 Aug 2021
Digitalt via Zoom

Nu finns möjlighet för dem som vill veta mer om brukarundersökningarna och innehållet i dem att få sina frågor besvarade av Mia Ledwith från SKR som ansvarar för brukarundersökningarna.

Information om undersökningarna finns på SKR:s hemsida, länk här. Anmälan för att delta i årets undersökningar stänger den 1 augusti och kan göras på Enkätfabrikens hemsida, länk här. Enkätfabriken tillhandahåller den digitala tjänst som används för undersökningarna. Mer information finns även där.

Flera av länets kommuner har deltagit i brukarundersökningarna tidigare och flera är anmälda också till årets omgång, som sker under september-oktober.

Målgrupp

Chefer, kvalitetsansvariga, politiker inom socialtjänsten i Örebro län, både inom myndighetsutövning och utförande.

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO