Region Örebo county Region Örebo county
Search

Grundutbildning (steg 1) för hygienombud i kommunal vård och omsorg

Syftet är att utbildningen ska ge dig grundläggande teoretisk kunskap samt inblick i skyddsombudsuppdraget.

Thu 11 Apr - Tue 23 Apr 2024
08:30 - 12:00
Se inbjudan

Innehåll

  • Hygienombudets uppdrag och ansvar
  • Lag, avtal, riktlinjer
  • Normalflora, smittvägar, riskfaktorer
  • Basala hygien- och klädriktlinjer
  • Hur skyddar vi omsorgstagare/brukare mot smittsamma mikroorganismer?

Under utbildningen varvas föreläsning med diskussion och workshop. Tanken är också att du ska få tid att utbyta erfarenhet med andra hygienombud.

Välj ett av följande utbildningstillfällen 

Lindesberg - 11 april kl 08.30-12.30 på Lindesbergs lasarett

Karlskoga - 16 april kl 08.30-12.30 på Karlskoga lasarett

Örebro - 17 april kl 12.00-16.00 på USÖ

Örebro - 23 april kl 08.00-12.00 på USÖ

Målgrupp

Hygienombud i kommunal vård och omsorg.

Kostnad

Kostnadsfri, vi bjuder på fika.

Anmälan senast

1 vecka före respektive utbildningstillfälle.

Kontakt

Ann-Sofie Gustavsson och Maria Stenegård

Handtvätt