Region Örebo county Region Örebo county
Search

Grundutbildning i MI

Målet med utbildningen i Motiverande Samtal är att få förståelse för och kunskap om hur MI kan användas i arbetet med att stärka människors motivation till förändring och/eller acceptans i sina liv. Ett viktigt fokus kommer att vara hur vi med hjälp av MI kan stärka klienternas självförtroende och självtillit.

Wed 15 May - Tue 11 Jun 2024
09:00 - 16:00
Deadline -
Thu 18 Apr 2024
USÖ, Örebro

Fyra heldagar, 15-16 maj och 10-11 juni 2024.

Innehåll

  • MI-andan
  • Teoretisk genomgång och träning i samtalsfärdigheterna öppna frågor, affirmationer, reflektioner och sammanfattningar.
  • Att arbeta med de fyra processerna i MI
  • Hur hantera dissonans (”svåra klienter")?
  • MI som ett förhållningssätt.
  • Hur anpassa MI till kursdeltagarnas praktiska verksamhet?
  • Hur kan jag utveckla min kompetens i MI?
  • Individuell utvecklingsplan för ditt eget MI lärande

Ni kommer att ges möjlighet att bygga kompetens att hålla motiverande samtal genom erhållna teoretiska kunskaper och praktisk övning i MI. Utbildningen utgår från William R. Miller och Stephen Rollniks tredje utgåva av Motivational Interviewing som publicerades 2013.

Utbildare är socionom Fredrik Eliasson med över 20 års erfarenhet av att arbeta med utsatta människor. Fredrik är medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers) och handleder andra MINT- medlemmar både på MINT:s uppdrag och inom SiS.

Övrigt - fundera över en egen förändring du vill göra i ditt liv men som du inte riktigt gjort än.

Målgrupp

Medarbetare inom socialtjänsten i Örebro län.

Kostnad

5250 kr

Plats

15-16 maj - USÖ, lokal Berguven fm och lokal Unden em.

10-11 juni - Digitalt

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Kvinna och barn