Region Örebo county Region Örebo county
Search

Information om brukarinflytande och rollen som BISAM i Örebro län

Tue 23 Apr 2024
15:30 - 16:00
Digitalt via Teams
Add to my calendar

Innehåll

Brukarinflytandesamordnare (BISAM) Anna Norrefalk informerar om hur hon kan stötta och följa upp arbetet med brukarinflytande så att det blir en naturlig och kontinuerlig del av verksamheterna – både pågående, förändrade och nystartade. I Annas arbete ingår även att sprida kunskap om psykisk ohälsa i samhället och jobba för att bryta det stigma som psykisk ohälsa ofta för med sig för personen som drabbats och dennes anhöriga. Anna är även samordnare för NSPH i Örebro län.

Anna kommer även att dela med sig av pågående och inplanerade aktiviteter för 2024.

Plats

Digitalt via Teams.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom Region Örebro län, kommun samt civilsamhället.

Anmälan

Ingen föranmälan krävs - anslut till mötet via den här länken (TIPS! Kopiera teamslänken och lägg den i Outlook kalendern).

Kontakt

Maria Belik

Utvecklingsledare

Grupparbete