Logo for the website Logo for the website

Jämställt föräldraskap och jämlikt föräldraskapsstöd

Välkommen till en digital utbildning inom projektet ”Jämställt föräldraskap och jämlikt föräldraskapsstöd genom materialet En förälder blir till”.

Wed 01 Jun - Thu 02 Jun 2022
13:00 - 10:30
Fri 20 May 2022
Digitalt via Teams

Innehåll

  • Varför ett jämställt föräldraskap är viktigt
  • Vad skiljer begreppen jämställt och normer och normmedvetenhet, att förstå sig själv
  • Presentation av verktyget ”En förälder blir till”
  • Varför är det viktigt att vi arbetar med dessa frågor?

För att så många som möjligt ska ges möjlighet att delta så genomför vi samma utbildning vid två tillfällen, 1 juni 13.00-15.00 samt 2 juni 8.30-10.30.

Föreläsare

Anna Swift Johannisson, jämställdhetsstrateg Region Örebro samt Inga-Lill Friberg Pettersson, projektledare, Region Örebro.

Målgrupp

Personal på Familjecentraler samt BVC och BMM som inte är samlokaliserad i en familjecentral.

Det är bra, om så är möjligt, att ni är minst två från varje enhet som deltar vid samma tillfälle då det kommer vara några pass för reflektion/samtal inlagda.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och genomförs med finansiellt stöd av Länsstyrelsen i Örebro län samt Region Örebro län.

Kontakt

Inga-Lill Friberg Pettersson