Logo for the website Logo for the website

Pest och kolera i Örebro län - att hindra smittspridning

Senaste gången pesten kom till Sverige var sensommaren 1710 med Stockholm som första drabbade ort. Koleran kom sensommaren 1834, då först till Göteborg. Det var två olika typer av epidemier men sättet man gick tillväga på för att söka hindra smittspridningen var till stor del densamma.

Wed 12 Oct 2022
17:30 - 00:00
Aulan Campus USÖ, Grevrosengatan 30, Örebro
Add to my calendar

Senaste gången pesten kom till Sverige var sensommaren 1710 med Stockholm som första drabbade ort. Koleran kom sensommaren 1834, då först till Göteborg. Det var två olika typer av epidemier men sättet man gick tillväga på för att söka hindra smittspridningen var till stor del densamma. 

Föreläsare är Håkan Henriksson, verksamhetsledare och arkivarie på ArkivCentrum Örebro län. Hans historiska forskning har främst koncentrerats till vår bergshanterings historia samt behandlingen av krigsfångarna i Sverige under stora nordiska kriget.