Logo for the website Logo for the website

RUS-forum

Nu bjuder vi in till ett digitalt RUS-forum där vi berättar om det som är nytt i nya RUS, vi omvärldsspanar och visar vilka behov av förflyttningar vi ser när vi följt upp målen i RUS.

Tue 14 Jun 2022
13:00 - 15:00
Sun 12 Jun 2022
Digitalt, länk kommer samma dag som arrangemanget.

Anmälningsformulär

Region Örebro läns personuppgiftspolicy hittar du här https://www.regionorebrolan.se/sv/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter/

Anmälan till nyhetsbrev

De globala och regionala samhällsutmaningarna som vi står inför är stora och komplexa. Samhällssystem behöver ställas om och förändras. Komplexiteten gör att vi måste skapa nya, integrerande arbetssätt där olika kompetenser, perspektiv och aktörer tillsammans över organisationsgränser utforskar nya innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi kan inte längre dela upp utmaningar i bitar och försöka hitta lösningar var och en för sig.

Varje år följer vi upp målen som finns i RUS. Vad säger årets uppföljning om nuläget i länet? Hur påverkar händelser i omvärlden den regionala utvecklingen? Vilka utmaningar behöver vi ta oss an för att förflytta oss närmre målen? 

Program

Välkommen

Andreas Svahn, regionstyrelsen ordförande, inleder RUS-forum

Uppdaterad utvecklingsstrategi

Den 28 april antog regionfullmäktige en uppdaterad RUS. Vad är nytt? Utvecklingsledare Susanne Rosendahl berättar.

Omvärldsspaning

Malin Lindqvist, analytiker, målar upp trender och hur de påverkar oss som bor och verkar i Örebro län
Johanna Bond, kontorschef Central Sweden, tar oss med på en omvärldsspaning med EU-perspektiv

Uppföljning

Malin Lindqvist och Susanne Rosendahl gör en analys hur nuläget i länet är i relation till de målsättningar som finns i RUS.

Moderator: Sofia Kjörk

Inspelning av RUS-forum

Inspelning av RUS-forum

Färgpennor i en cirkel symboliserar olika perspektiv som kommer på RUS-forum.