Region Örebo county Region Örebo county
Search

Spikning: Erik Höglund

Erik Höglund spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Thu 07 Apr 2022
12:00 - 12:30
Medicinska biblioteket, Campus USÖ
Add to my calendar

Avhandlingens titel: "Non-conveyance within the Swedish ambulance service – A prehospital patient safety study"

Tid och plats för disputationen: 6 maj kl. 13.00 i hörsal C1, Campus USÖ