Region Örebo county Region Örebo county
Search

Webbinarium om vätgas

Thu 25 Apr 2024
13:15 - 14:00
Deadline -
Wed 24 Apr 2024

Välkommen att delta i ett webbinarium om vätgas den 25 april. Vi får lyssna till Björn Isaksson på BioDriv Öst, som gör en omvärldsspaning kring vätgas samt Mikael Åhlman, Region Uppsala, som berättar om hur offentlig samverkan kring grön vätgas kan bidra till flera samhällsnyttor.

Program:

Omvärldsbevakning vätgas. Björn Isaksson, sakkunnig på transport och industri, BioDriv Öst, ger oss en kort uppdatering om utvecklingen av vätgas i omvärlden med fokus på Sverige och Europa. Produktion, distribution, industri, fordon, tankställen och styrmedel står på agendan.

Vätgas i Uppsala. Mikael Åhlman, strateg, infrastruktur och näringslivsutveckling, Region Uppsala, Uppsala kommun. Gamla Uppsala Buss samt Uppsala Vatten och Avfall har ett långtgående samarbete om vätgas. I april tas första spadtaget till en vätgastankstation och resultaten från den förstudien har genomförts angående offentlig samverkan för en kombinerad produktion av vätgas och biogas. Mikael berättar hur offentlig samverkan kring grön vätgas kan bidra till flera samhällsnyttor. Exempelvis ökad krisberedskap, minskat beroende av fossila drivmedel, ökad resurseffektivitet och ett starkare elnät.

Diskussion. Fler seminarier planeras framöver. Ge din input genom att svara på några frågor och delta i en kort diskussion.

Arrangörer

Webbinariet är en del i en webbinarieserie om vätgas och anordnas inom projekten Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro län, Elsmarta östra Mellansverige, Fossilfritt 2030 – drivmedelsomställning i offentlig sektor, Förnybart 2030 och Grönt näringsliv - industri och drivmedel i synergi. Alla projekten medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket samt fler samverkansparter.

Blå bakgrund, en molekyl som det står H2 på