Region Örebo county Region Örebo county
Search

Du når oss på samma nummer oavsett ärende eller vilken av våra enheter du vill komma i kontakt med:
019-602 77 00. Våra telefontider är alla helgfria vardagar kl. 08.00–15.00 (lunchstängt kl. 12.00-12.45).

Vem kontaktar Regionhälsan?

Regionhälsan arbetar på uppdrag av arbetsgivaren. Det är därför alltid chefen som kontaktar oss för att boka tid. Behöver du som individ komma i kontakt med Regionhälsan pratar du därför med din chef.

Vid pågående ärenden går det bra att kontakta din kontaktperson direkt.

Våra enheter

 • Örebro
  Fredsgatan 27A, Örebro
 • Hallsberg
  Östra storgatan 13, Hallsberg
 • Karlskoga
  Karlskoga lasarett, Hus C, Entré J
 • Kumla
  Magasinsgatan 4, Kumla
 • Laxå
  Casselgatan 6, Laxå
 • Lindesberg
  Sanatoriegränd 1, Lindesberg

Förberedelse inför kontakt med Regionhälsan i individärenden

För att vi ska kunna ge ett så bra stöd som möjligt till dig och din medarbetare behöver du som chef svara på några frågor rörande ditt ärende när du tar kontakt med oss på Regionhälsan. Det är därför bra om du tar fram svaren på nedanstående frågor innan du kontaktar oss.

Frågorna vi kommer ställa är:

 • Hur har problemen/svårigheterna yttrat sig?
 • Hur långt tillbaka har du som chef känt till problematiken?
 • Vad i arbetssituationen tror du påverkar din medarbetares mående?
 • Finns det andra faktorer utanför arbetet som du tror påverkar din medarbetares mående?
 • Kan du och din medarbetare tala om problemen på ett förtroligt sätt?
 • Har det gjorts några anpassningar för att underlätta din medarbetares arbetssituation?
 • Är din medarbetare sjukskriven i nuläget?
 • Vilka, tror du, är de största problemen/utmaningarna för att din medarbetare ska få en förbättrad arbetsförmåga?

Lämna återkoppling till Regionhälsan

Vi vill gärna att du lämnar din återkoppling till oss. Är det något som fungerat bra eller mindre bra i din kontakt med oss? Vi jobbar fortlöpande med att förbättra vår verksamhet och i det arbetet är din återkoppling väldigt värdefull.

Malin Sandberg

Områdeschef

Postadress

Region Örebro län, Regionhälsan

Box 1613, 701 16 Örebro

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 24, 2024