Region Örebo county Region Örebo county
Search

Efter 20 min

Blodtryck och puls går ner till normal nivå.

8 timmar

Kolmonoxidhalten i blodet minskar och syrgasvärdet ökar.

1 dygn

Risken för hjärtinfarkt har redan minskat.

1–12 månader

Flimmerhåren i luftrören tillfrisknar och hostan minskar.
Infektionsrisk och sårläkning förbättras och risker för komplikationer efter en operation minskar. Likaså risken för blodpropp och efter ett år är risken att få hjärtinfarkt på grund av rökning halverad.

5–10 år

Risken för stroke är betydligt mindre. Risken för cancer i lunga, mun, hals och matstrupe har nästan halverats och efter 10 år är lungcancerrisken nästan lika låg som hos den som aldrig har rökt. Samma gäller risken för cancer i mun, hals, matstrupe, urinblåsa, njurar och bukspottskörtel.

Det finns också andra vinster i ett tobaksstopp. Många upplever en lättnad och frihetskänsla av att inte ha ett beroende. Att inte tobak styr livet eller vardagen. Andra erfarenheter är att känna sig fräschare och att slippa lukta rök. Ett ökat lugn, minskad oro och ångest är andra vinster. Har du aldrig varit tobaksfri? Då kan du behöva sluta för att upptäcka just dina vinster och därmed öka din motivation.

Är du osäker, ta emot hjälp!

 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, June 23, 2021