Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barns inomhusmiljö - het framtidsfråga

Vi säger att de är det viktigaste vi har – men barnens arbetsmiljö har vi inte kommit till rätta med. Fukt, bristande städning och dålig ventilation är några exempel på problem. Arbets- och miljömedicin i Örebro satsar nu på ett projekt med nya förskolors inomhusmiljö.

             

Jessika Hagberg, kemist på Arbets- och miljömedicin
som leder projektet om barns inomhusmiljö.

En eftersatt miljö

Barnens inomhusmiljö i skola och förskola har det senaste åren hamnat i fokus både nationellt och lokalt.  Barnallergiforum som avslutade Barnallergiåret 2013 – 2014 visade svart på vitt hur läget är. 

Fukt – och mögelskador leder till en 50-procentig riskökning för astmasymptom hos barn. Enligt barnmiljöhälsoenkäten 2011 har hösnuva och astma ökat sedan 2003. 30 procent av skolpersonalen har problem med damm, smuts och dålig luft.

David Wyon som forskar om hur människor påverkas av faktorer i inomhusmiljön, visar hur luftkvaliteten i barnens arbetsmiljö har en direkt koppling till deras prestationer. Studier visar att inomhusmiljöer på förskolor är bland de mest exponerade för miljögifter. Kort sagt – det finns en del att åtgärda – och då är frågan vilken väg vi ska gå.

Täta förskolor – en lokal satsning

Jessika Hagberg arbetar som kemist på Arbets – och miljömedicin. Hon leder det nystartade projektet kring förskolors inomhusmiljö som kliniken har tillsammans med Healthy Building forum och Örebro Universitet.

- Vi vill undersöka den kemiska miljön i några nybyggda förskolor i Örebro kommun som byggs som lågenergihus. Syftet är att undersöka om de material som används vid konstruktionen av dessa täta förskolor avger andra kemikalier än de som vanligen finns i inomhusluften samt att se hur dessa eventuellt varierar med parametrar som temperatur, ventilation och relativ luftfuktighet. Ett övergripande mål för hela projektet är att ge kunskap om hur den bästa inomhusmiljön ur ett kemiskt perspektiv kan uppnås i lågenergibyggnader, säger Jessika Hagberg.

Hon driver frågan nationellt

Marie-Louise Luther, är ombudsman för inomhusmiljöfrågor på Astma – och Allergiförbundet. Hon arbetar med rådgivning men också med att påverka samhället till en större anpassning till allergiker – genom att nätverka i olika forum.

Varför ser det ut som det gör i våra barns skolor?

- Det saknas pengar i kommunerna. Jag får många påringningar, oftast från föräldrar om skolor som inte kommer tillrätta med problemet, säger Marie-Louise.

- Fastigheten är ofta dåligt underhållen eller inte anpassad för verksamheten. Kunskapen om inomhusmiljöfrågor i skolan finns inte överallt där den skulle behövas, säger hon.

Vilken är den stora utmaningen framåt för att förbättra inomhusmiljön?

- Att övertyga politiker och rektorer att satsa på inomhusmiljön för alla barn – de som har allergi känner av bristerna först, men alla påverkas, säger Marie-Louise Luther.

- På lång sikt behöver vi satsa på mer utbildning för all skolpersonal. Skolsköterskorna är en viktig målgrupp som är lättare att nå än rektorerna. Gratisverktyget Allergironden som numera finns digitalt är en god hjälp.

- Riktlinjer för energihushållningen är en annan knäckfråga. Den är så olika på alla skolor.
Vi tycker att det alltid ska finnas ett grundflöde men en del stänger av den nattetid, säger hon.

- Sen hoppas vi på att få igenom den klassrumspeng på en miljard som vi blev lovade i valet, men röran i politiken satte hinder i vägen, säger Marie-Louise Luther.

Trots att det kan kännas lite tungrott ibland ser hon positivt på utvecklingen.

- Jag brinner för att jobba med detta, ju mer man lär sig om inomhusmiljö, desto större blir intresset, säger Marie-Louise.

Hon berättar att Folkhälsomyndigheten genomför en nationell tillsynsinsats där de flesta kommuner är med och att Arbetsmiljöverket också satsar på inomhusmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet där ventilation och städning är en del. Plötsligt känns en bättre arbetsmiljö i skolan inte helt avlägsen.

Annika Gelin


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 mars 2015

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Annika Gelin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/barnsinomhusmiljo

Vill du veta mer om Arbets- och miljömedicins forskning kring täta förskolor?

Anmäl dig till vår inomhusmiljödag den 25 mars