Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

  • Våga berätta
  • Patientlagen 1177
  • Länstidningen Tebladet
  • Länstrafiken

I entréhallarna på Region Örebro läns sjukhus finns personal som kan ge information och upplysning.

Information från landstinget

Kortare restid när bussarna prioriteras vid trafiksignalerna

2015-05-22
Nu ska restiderna med Örebros bussar bli kortare, och antalet onödiga stopp ska bli färre. Detta sedan nämnden för samhällsbyggnad vid sitt sammanträde den 21 maj beslutat om att genomföra en satsning på bussprioritering vid trafiksignaler.

Regionens hälso- och sjukvård: Stark utveckling - med fokus på hållbar ekonomi

2015-05-21
Det pågår nu ett omfattande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Kvalitet och tillgänglighet ska öka och en mer jämlik vård ska erbjudas i hela länet. I april infördes en ny organisation för att med ett tydligt patientperspektiv bättre kunna leda och styra resurser i hälso- och sjukvården. Den 21 maj behandlade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den första periodrapporten för hälso- och sjukvården och Folktandvården. Rapporten visar på en positiv utveckling inom de flesta verksamhetsområden, men kostnadsökningstakten har varit oroväckande hög.


Skolavhopp och studiemisslyckanden ska bli färre

2015-05-21
Minskat antal skolavhopp och färre studiemisslyckanden för unga i åldern 15-24 år. Det är målet med projekt #jagmed som nämnden för regional tillväxt tagit beslut om att finansiera med drygt fem miljoner kronor.

Kostnadsökningar måste dämpas för att garantera framtida god vård

2015-05-19
Region Örebro län har under perioden januari – april haft en högre kostnadsutveckling än budgeterat. Det rapporterades till regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskotts möte idag. Verksamhetens nettokostnader har under årets fyra första månader ökat med 8,1 procent, vilket är en stor förändring, eftersom nettokostnadsutvecklingen förra årsskiftet var näst lägst i landet.

Per april redovisas ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor sämre än föregående år.


Information om sommaren 2015 i hälso- och sjukvården

2015-05-11
Planeringen av länets hälso- och sjukvård är nu klar. Som vanligt handlar det om att under sommarmånaderna skapa en balans mellan våra medarbetares rätt till sommarledighet och att upprätthålla en patientsäker och högkvalitativ vård. Patientsäkerheten är av högsta prioritet, vilket gör att tillgängligheten under sommaren kan vara begränsad. Det kan tyvärr i vissa fall leda till längre väntetider.

1177 Vårdguiden 


Vård

Hitta rätt

Tjänster

Via våra e-tjänster kan du:

Via våra e-tjänster kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss