Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

  • Våga berätta
  • Länstidningen Tebladet
  • Psykisk hälsa för unga
  • Länstrafiken

Ögonkliniken vid USÖ har mer än 40 000 läkar- och sköterskebesök per år.

Information från landstinget

Från regionstyrelsen den 25 augusti

2015-08-25
Anskaffning av spårfordon och byggnation av studentbostäder var två ärenden som var upp på regionstyrelsens bord vid sammanträdet den 25 augusti.


Örebro Airport får flygförbindelse ut mot världen

2015-08-25
Nu står det klart att Örebro får internationell flygtrafik på reguljär basis. Från och med 26 oktober 2015 går det att resa från Örebro Airport till Köpenhamn, och vidare till 200 destinationer världen över.


Fortfarande överskott i prognosen – men kostnadsökningarna är för höga

2015-08-25
Helårsprognosen för Region Örebro län pekar på ett överskott på 170 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeterat resultat. Men trots en positiv prognos har resultatutvecklingen, under perioden januari – juli, haft en negativ resultatutveckling. Det visar Region Örebro läns ekonomiska periodrapport per sista juli som behandlades av regionstyrelsen i dag.


Fler niondeklassare i Örebro län säger nej till alkohol

2015-08-14
Allt fler unga i Örebro län och i landet säger nej till alkohol. Nu visar en jämförelse mellan fyra län i Mellansverige att det i Örebro län finns flest tjejer och killar i nionde klass som inte har druckit alkohol det senaste året. 61 procent av tjejerna och 69 procent av killarna i nian har inte druckit alkohol det senaste året.

Konferens för att hålla ungdomar rökfria

2015-08-04
Den 29 september äger konferensen ”Tobaksfria ungdomar” rum på Universitetssjukhuset Örebro. Konferensen, som arrangeras av Region Örebro län tillsammans med Länsstyrelsen och Psykologer mot tobak, riktar sig till dig som möter unga i ditt dagliga arbete.

  

1177 Vårdguiden 

 


Vård

Hitta rätt

Tjänster