Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

  • Våga berätta
  • Patientlagen 1177
  • Länstidningen Tebladet
  • Länstrafiken

Ögonkliniken vid USÖ har mer än 40 000 läkar- och sköterskebesök per år.

Information från landstinget

Kraftigt ökad kollektivtrafik i södra länsdelarna till hösten

2015-04-23
I augusti 2015 kommer antalet turer med bussar i de södra länsdelarna att öka kraftigt. Ökningen av antalet bussturer möjliggörs av att flera kommuner anpassar sina skoltider så att skolskjutsar kan samordnas med övrig kollektivtrafik.


Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

2015-04-22
Patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö står i fokus vid planeringen av vården i sommar inom Region Örebro län. Inför denna sommar är rekryteringen av främst sjuksköterskor svårare än tidigare vilket innebär att planeringen påbörjades tidigare än vanligt.


Årsredovisning och informationssäkerhetspolicy antogs på regionfullmäktige

2015-04-22
Vid regionfullmäktige 21 april godkändes årsredovisningen 2014 för Örebro läns landsting. Fullmäktige antog även informationssäkerhetspolicy för Region Örebro län.

Handlingsplan för att förebygga självmord

2015-04-17
En handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa ska tas fram under 2015 av nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Det beslutade nämnden vid sitt sammanträde den 16 april. Varje vecka tar någon sitt liv i vårt län. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos män i medelåldern och den näst vanligaste hos yngre kvinnor.


Misstanke om hudcancer?

2015-04-13
Under Euromelanoma Day, 18-22 maj, kan du få hudförändringar undersökta av hudläkare utan remiss. Euromelanoma Day är en europeisk satsning med syftet att öka kunskapen om hudcancer och se till att den upptäcks i tid.

Redo för pollen?

Våren är på väg, och med den kommer också pollensäsongen. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om pollenallergi och ta reda på vad du kan göra själv för att minska eventuella allergibesvär.

1177 Vårdguiden 


Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss