Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

  • Våga berätta

Ögonkliniken vid USÖ har mer än 40 000 läkar- och sköterskebesök per år.

Information från landstinget

Antal anmälda skador minskar

2015-02-26
Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 400 skadeanmälningar som handlade om dåvarande Örebro läns landsting. Det var en minskning med tio anmälda skador jämfört med året innan. I landet i övrigt redovisas en ökning med 3,6 procent.


 

Från regionstyrelsen den 24 februari

2015-02-24
Handlingsplan för cancerplan, nytt samverkansavtal mellan Region Örebro län och Örebro universitet samt en avsiktsförklaring om samverkan mellan Länsstyrelsen Örebro och Region Örebro län. Det var några av de ärenden som regionstyrelsen avhandlade vid sammanträdet den 24 februari.

Nytt avtal stärker läkarutbildning och klinisk forskning i Örebro

2015-02-24
Ett nytt samverkansavtal mellan Region Örebro län och Örebro universitet lägger grund för att stärka läkarutbildningen, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Örebro län. 54 miljoner kronor i statliga medel kommer nu att användas till kvalitetshöjande åtgärder.


Kultur får utvecklingsstöd från Region Örebro län

2015-02-19
Region Örebro läns nya fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn hade den 18 februari sitt första sammanträde. Nämnden beslutade att fördela närmare 800 000 kronor till flera spännande, nyskapande och metodutvecklande kulturprojekt i Örebro län.

Diabetsvård i topp

2015-02-17
Efter en långsiktig satsning på diabetessjukvården ligger nu Region Örebro län i topp. För fem år sedan hade Region Örebro län ett stort antal diabetiker med höga blodsockervärden. I aktuell statistik ligger nu resultaten över det nationella genomsnittet. En god diabetesvård kan rädda liv.

1177 Vårdguiden 


Vård

Hitta rätt

Tjänster

Vårdtjänster

I Mina vårdkontakter kan du bland annat:

  • Av- och omboka tid
  • Förnya recept
  • Kontakta oss