Logo for the website Logo for the website

Odontologiska utbildningar

Odontologiska utbildningsenheten är en av Sveriges största och ledande specialistutbildningsenheter för tandläkare. Tillsammans med andra aktörer i Folktandvården erbjuder vi olika former av utbildningar för tandvårdspersonal, konferenser och seminarier inom olika odontologiska frågeställningar.

Tandläkare och specialisttandläkare.

Odontologiska utbildningsenheten ansvarar också för specialistutbildningen för tandläkare där bland annat ett seminarieprogram för ST-tandläkare ingår.

 

Contacts

Håkan Nilsson

Studierektor

Anna Bäck

Forskningskoordinator

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 19, 2021