Logo for the website Logo for the website

Odontologiska utbildningar

Odontologiska utbildningsenheten är en av Sveriges största och ledande specialistutbildningsenheter för tandläkare. Tillsammans med andra aktörer i Folktandvården erbjuder vi olika former av utbildningar för tandvårdspersonal, konferenser och seminarier inom olika odontologiska frågeställningar.

Tandläkare och specialisttandläkare som diskuterar framför en dator på ett behandlingsrum.

Odontologiska utbildningsenheten ansvarar också för specialistutbildningen för tandläkare där bland annat ett seminarieprogram för ST-tandläkare ingår.

 

Contacts

Annika Gustafsson

Studierektor och verksamhetschef Folktandvårdens specialisttandvård pedodonti

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Did the content help you?

Last updated: Friday, August 12, 2022