Logo for the website Logo for the website

Chef

Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vill du skapa förutsättningarna för en verksamhet där de kan prestera sitt yttersta? Då kanske du ska bli en av våra 450 chefer.

Samtal i korridor

Att vara chef hos oss

Som chef inom Region Örebro län är din uppgift att skapa delaktighet för att utveckla både dina medarbetare och verksamheten mot gemensamma mål. Du är en förebild för att odla och bevara en kultur som är i linje med vår vision och värdegrund. Du jobbar för att ta till vara varje medarbetares engagemang och kompetens och bidrar till ett skapa en god arbetsmiljö där alla trivs. 

En bra start i rollen

När du börjar du hos oss som chef finns ett introduktionsprogram som du och din chef planerar och genomför. Vi tycker det är viktigt att stötta våra nya chefer i ledarskapet. Därför utvecklar vi nu en ny introduktionsutbildning som fokuserar just på ledarskapet. Starten är planerad till hösten 2021.

Dina förmåner

Som anställd hos oss har du flera olika förmåner.

Läs mer om våra förmåner.

Flera möjligheter att utveckla ditt ledarskap

Oavsett om du varit chef tidigare eller är ny som chef erbjuder vi löpande interna ledarskapsutbildningar och program för chefer på alla nivåer och utifrån olika behov. För våra ledare som har en roll som biträdande chef som inte har ett formellt chefsansvar har vi ett program för att stötta i rollen. 

För att stimulera och utveckla medarbetare som jobbar hos oss till att ta nästa steg att bli chefer och ledare finns det ettåriga utvecklingsprogrammet Morgondagens ledare. 

Läs mer under Karriärmöjligheter.

Är du ST-läkare hos oss får du en grundläggande ledarskapskurs inom ramen för vårt ST-läkarprogram. Vi erbjuder också fördjupningsutbildningar inom ledarskapsområdet om du vill lära dig mer.

Läs mer om ST i Region Örebro län.

Mentorskapsprogram, coachning och handledning

Som chef hos oss kan du delta i ett mentorskapsprogram som ger dig chansen att utvecklas som ledare, oavsett om du anmäler dig som mentor eller adept. Vi erbjuder även våra chefer stöd i form av coachning och handledning.

Karriärmöjligheter när du vill vidare

Hos oss finns drygt 450 chefsbefattningar på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden. Det finns alltså goda möjligheter att utveckla ditt ledarskap i andra intressanta chefsuppdrag, utan att lämna organisationen. Du kan få hjälp av våra jobbcoacher att ta nästa steg i karriären som chef. 

Läs mer om jobbcoachning och karriärutveckling.

Contacts

Kompetens- och rekryteringsenheten

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 31, 2021