Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning som vill minska spridningen av TBE

Publicerad: 2024-02-23 15:02

Fästingsäsongen börjar när temperaturen överstiger fem grader. Risken finns då att få virussjukdomen TBE som sprids med fästingar. ”Vi deltar i en studie där förhoppningen är att kunna få information om hur TBE sprids i landet och därigenom förebygga spridningen till nya områden”, säger forskaren Martin Sundqvist vid Universitetssjukhuset Örebro.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images.

De senaste åren har TBE ökat i Sverige. Därför är det extra viktigt att få mer kunskap om sjukdomen. Just nu pågår en studie med forskare från Sjukvårdsregion Mellansverige som är finansierad av det sjukvårdsregionala forskningsrådet.

– Det här ett samarbete med forskare i Region Värmland och vi har bidragit med en stor del av fallen som studeras i studien. De första resultaten kommer att presenteras på ett vetenskapligt möte i april samtidigt som det pågår fördjupade analyser parallellt, säger Martin Sundqvist, överläkare inom Verksamhetsområde laboratoriemedicin på Universitetssjukhuset Örebro.   

Sedan flera år tillbaka analyseras TBE-antikroppar och ibland även TBE RNA vid misstanke om TBE.

– Nu pågår det nationella diskussioner om hur man bäst ska använda de olika metoderna i olika kliniska situationer och eftersom vi letar både virusets arvsmassa, RNA, och antikroppar av olika typer kan studien bidra med mer kunskap, förklarar han.

Beskriva olika virustyper

Genom att försöka karakterisera olika virustyper och koppla dem till var personer blir infekterade kan studien också ge information om hur TBE sprids. Resultaten kan kanske även användas för att planera framtida rekommendationer för var i landet man bör vaccinera sig.

Insamlingen av prover är avslutad men analyser kommer att pågå att tag framåt.

– Nu kommer bland annat TBE-virusets arvsmassa att sekvenseras av professor Magnus Johanssons forskargrupp här i Örebro. Det innebär att vi förhoppningsvis får detaljerad om vilken typ av TBE virus som orsakat infektionerna. Vi ska även göra fler antikroppsanalyser och sammanställa resultaten. Vår förhoppning är att genomföra fler studier i sjukvårdsregionen tillsammans med forskare från Örebro universitet inom området TBE framöver, berättar han.
 

Forskare Martin Sundqvist

Forskaren Martin Sundqvist. Foto: Elin Abelson.

Faktaruta

Medverkande i projektet

• Lukas Ocias, disputerad ST-läkare i klinisk mikrobiologi, Karlstad centralsjukhus samt huvudansvarig forskare
• Magnus Klinteskog, AT-läkare med forskningsinriktning, Region Värmland
• Staffan Tevell, disputerad överläkare på infektionskliniken, Karlstad centralsjukhus
• Per-Eric Lindgren, professor vid Linköpings universitet och forskningsledare vid laboratoriemedicin
• Martin Sundqvist, disputerad överläkare på klinisk mikrobiologisk avdelning, Universitetssjukhuset Örebro

Vill du veta mer om studien?

Här kan du läsa mer om studien: Ny forskning kan begränsa TBE - Sjukvårdsregion Mellansverige

Här kan du läsa mer om forskning i samverkan: Forskning i samverkan - Sjukvårdsregion Mellansverige

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 mars 2024