Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Josefin Sundhs forskning hjälper patienter med lungsjukdomar

Publicerad: 2023-11-26 10:55

Under november pågår Lungmånaden. Då vill Riksförbundet HjärtLung tillsammans med sina föreningar runt om i landet rikta fokus på våra lungsjukdomar. En forskare som har ägnat många år av sitt liv åt lungforskning är Josefin Sundh. Hon arbetar som överläkare inom Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro.

Lungor

Foto: GettyImages.

Inom Region Örebro län pågår det just nu flera olika projekt inom lungforskning. Josefin Sundh medverkar i flera av studierna. En av studierna som hon talar extra varmt om är hennes interventionsstudie om betablockad vid folksjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. 

– Vi vet att patienter med KOL har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den patientgruppen har även en förkortad livslängd. Det är en sjukdom som inte går att bota och därför är det väldigt viktigt att sträva efter nya sätt att förbättra situationen för dessa patienter, berättar hon.

För fem år sedan fick hon 10,5 miljoner från Vetenskapsrådet för den studien. Årligen uppmärksammas Världs-KOL-dagen, bara i Sverige beräknas så många som mellan 400 000-700 000 människor ha sjukdomen, men de kan vara ännu fler.

Ny forskning behövs efter covidpandemin

I samband med att hela världen drabbades av covidpandemin var det också mycket lungforskning som startades.

– Vi påbörjade olika samarbetsprojekt bland annat med Umeå och Göteborg där vi undersökt lungfunktionspåverkan och syresättningsförmåga efter att patienten har haft covid-19. Det är ju extra aktuellt nu när covid-19 ökar igen.

Forskning pågår ofta över lång tid och nästa år firar en studie om astma och KOL tjugoårsjubileum.

–PRAXIS-studien är ett stort projekt med det övergripande syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar symtom, livskvalitet, sjukhusvård och överlevnad vid astma och KOL. Det är ett samarbete mellan primär- och slutenvården i hela Örebro-Uppsalaregionen och som involverar flera doktorander. Resultaten från studien har haft direkt inverkan på den praktiska vården av patienter med astma och KOL, avslutar hon.  

Josefin Sundh

Josefin Sundh, överläkare inom Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 november 2023