Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så mår länets unga - Linda Bååk presenterar Liv & hälsa ung

Publicerad: 2023-12-05 15:56

De flesta ungdomar på högstadiet och gymnasiet mår bra och de avstår från tobak. Men andelen som mår bra har minskat de senaste tio åren och den positiva trenden med minskande tobaksbruk ser ut att ha stannat av.

Den 17 november presenterade Linda Bååk, analytiker, resultatet från ungdomsundersökningen Liv & hälsa ung 2023 under ett digitalt seminarium. Hela seminariet går att se här: 

Linda Bååk presenterar resultatet från undersökningen Liv & hälsa ung 2023

Video från kunskapsfrukost 17 november.

Vart tredje år erbjuds barn och unga i årskurs 7 och 9 samt år 2 i gymnasiet att delta i den ordinarie undersökningen. Drygt 7 100 av Örebro läns skolelever har besvarat frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i undersökningen. För första gången genomfördes år 2023 även en motsvarande undersökning anpassad för elever i grundsärskolan motsvarande högstadiet samt i gymnasiesärskolan.

Frågorna i undersökningen handlar om hälsa och psykiskt välbefinnande, fritid och delaktighet, skolan, fysisk aktivitet och kost samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor. Resultaten används som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, länets kommuner och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

På den här sidan kan du läsa både Liv & hälsa ung 2023, kommunrapporten, och en ny skolrapport.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 december 2023