Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lovisa arbetar för att utrota livmoderhalscancer

Publicerad: 2024-04-02 11:12

Varje år insjuknar cirka 500 kvinnor i livmoderhalscancer. Av dessa är det 150 som inte överlever. ”Det behöver inte vara så och genom att vaccinera en stor del av kvinnorna födda mellan åren 1994–1999 är det möjligt att utrota livmoderhalscancer”, berättar forskare Lovisa Bergengren.

Lovisa Bergengren

Forskaren Lovisa Bergengren. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

Just nu pågår en kampanj från Cancerfonden där kvinnor uppmanas att vaccinera sig mot humant papillomvirus, HPV, samtidigt som de kommer till sjukvården och lämnar sitt cellprov. Kampanjen heter ”Ta sticket” och förhoppningen är att kunna utrota livmoderhalscancer genom storskalig vaccinering. Sedan tolv år tillbaka har flickor i Sverige erbjudits vaccin mot HPV i skolvaccinationsprogrammet. Pojkar ingår sedan år 2020.

Tre frågor till en forskare, 2023, 800 100 ny.jpg

Hur jobbar vi inom Region Örebro län med detta?

– Inom hälso- och sjukvården började vi förra året att erbjuda alla kvinnor födda 1994–1999 att ta vaccination mot HPV i samband med screeningbesöket. Det gäller alla kvinnor oavsett om man tidigare är vaccinerad då det nu är ett vaccin som innehåller skydd mot flera HPV typer än det vaccin som tidigare givits, säger Lovisa Bergengren, överläkare inom verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.  

Går det att få vaccin även om man inte kom på den inbokade tiden?

– Kvinnor som fått en kallelse och inte valt att ta vaccin och ångrar sig får gärna höra av sig till vårdcentralen och barnmorska för att få sitt vaccin. Vaccinet är kostnadsfritt.

Vad är det för studie som pågår kring att ta HPV-vaccination samtidigt som cellprovtagning?

– Det är en nationell studie som initieras av forskare från Karolinska Institutet där regionalt cancercentrum är med och stöder studien. Den pågår i Sveriges alla regioner. Studien ämnar undersöka om organiserad vaccination och cellprovtagning mot HPV kan utrota HPV och livmoderhalscancer, när tillräckligt många i befolkningen blir immuna. Det är samma vaccin och provtagning för HPV som redan används rutinmässigt, studien undersöker om HPV försvinner om vaccinet och provtagningen erbjuds systematiskt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 april 2024